Cennik


Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie, ze względu na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów. Na ustaloną stawkę mają wpływ takie czynniki jak: liczba dostarczonych dokumentów do zaksięgowania, rodzaj prowadzonej księgowości, liczba zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców, sporządzanie rejestrów VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, poziom trudności przekazywanych dokumentów, występowanie transakcji w obrocie zagranicznym, dodatkowe czynności np. sprawozdania do GUS, NBP, wystawianie faktur VAT na życzenie Klienta.

Ceny oferowanych usług księgowych:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Opłata miesięczna od 80 zł netto + VAT
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Opłata miesięczna od 400 zł netto + VAT
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:
  • Dla podatników zwolnionych z VAT opłata miesięczna od 100 zł netto
  • Dla czynnych podatników VAT opłata miesięczna od 150 zł + VAT
Sprawy kadrowo-płacowe z obsługą ZUS i US:
  • Dla umów cywilnoprawnych opłata miesięczna od 30 zł netto / zleceniobiorcę
  • Dla umów o pracę cena od 50 zł netto / pracownika

Dla Klientów rozpoczynających działalność gospodarczą - pomoc w założeniu firmy, wybór formy opodatkowania, zgłoszenie do ZUS - świadczymy GRATIS, a pierwszy miesiąc usług księgowych za 1 zł.

Jako biuro rachunkowe staramy się ustalić z Klientem jedną kwotę miesięczną za świadczone usługi. Kwota ta obejmuje cały zakres obowiązków księgowych łącznie z rozliczeniem spraw kadrowo-płacowych, wszystkich deklaracji miesięcznych i zeznań rocznych, o których wiemy w momencie podpisania umowy. Nie zostaną Państwo zaskoczeni dodatkowym obciążeniem za świadczone przez nas usługi.

Więcej informacji dotyczących cen oferowanych usług uzyskają Państwo pod numerem tel. +48 91 483 30 40 lub zadając pytanie. W treści proszę wpisać: formę prawną Firmy, krótki opis rodzaju prowadzonej działalności, formę opodatkowania, przewidywaną miesięczną liczbę dokumentów, ilość zatrudnionych pracowników, czy występują w firmie transakcje zagraniczne itp.

BFK

Bardzo Fajne Księgowe

Polityka prywatności
Zadzwoń do Nas!
(+48) 91 483 30 40