Oferta / Usługi


Jeśli prowadzisz firmę - czy to w formie Spółki, czy też w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - prawie zawsze masz obowiązek ewidencjonować zdarzenia gospodarcze. To jaki sposób ewidencji będziesz stosował zależy od formy prawnej w jakiej działa Twoja firma, a także od osiąganego rocznego przychodu. Zapewnimy Państwu kompleksowe usługi księgowe - prowadzone zarówno w formie uproszczonej, jak i pełnej.

USŁUGI PODATKOWO-KSIĘGOWE
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Wyliczanie podatku i przygotowanie deklaracji PIT, CIT, VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie list płac
 • Przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy
 • Przygotowanie deklaracji do ZUS, US, PFRON
 • Pomoc w zorganizowaniu szkoleń BHP, PPOŻ, RODO
POZOSTAŁE USŁUGI
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Pomoc w założeniu i rejestracji firmy w CEiDG oraz w KRS
 • Optymalizacja kosztów
 • Konsultacje w zakresie podatków i finansów
 • Opracowanie biznes planów i pomoc w pozyskaniu środków finansowych
 • Przygotowanie sprawozdań do GUS, NBP, INTRASTAT
 • Przygotowanie deklaracji związanych z ochroną środowiska
 • Zwrot podatku VAT z zagranicy
BFK

Bardzo Fajne Księgowe

Polityka prywatności
Zadzwoń do Nas!
(+48) 91 483 30 40